Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon sẽ giúp đỡ những người nhập cư vào Oregon gặp khó khăn trang trải cuộc sống. Tìm hiểu thêm về các chương trình của chúng tôi.

Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon hỗ trợ trực tiếp những người nhập cư vào Oregon đang gặp tình trạng: 

  • Mất việc làm và tiền lương do COVID-19
  • Nhiệt độ khắc nghiệt, khói và các thảm họa khí hậu khác
  • Hệ thống nhập cư phức tạp
  • Trục xuất và khủng hoảng nhà ở

Được thiết kế và thực hiện bởi cộng đồng và vì cộng đồng, Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trên toàn tiểu bang, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng trong tương lai. Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon cho thấy rằng các giải pháp do cộng đồng quản lý có hiệu quả và khi cộng đồng quản lý, chúng ta sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra các cộng đồng mạnh mẽ hơn, lành mạnh hơn.

Người dân nhập cư vào Oregon gặp khó khăn về kinh tế do họ bị loại khỏi các chương trình công cộng một cách có chủ ý, chẳng hạn như chương trình hỗ trợ ứng phó COVID và bảo hiểm thất nghiệp.

 

Cách đăng ký nhận trợ cấp

Hãy liên hệ với chúng tôi tại info@workerrelief.org

“Nhờ các khoản trợ cấp của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon, tôi đã có thể thanh toán các hóa đơn trễ hạn và hỗ trợ gia đình và người thân của mình. Những khoản trợ cấp này có tác động lớn đến cuộc sống của tôi, xin cảm ơn”

— Ramona, một người nhận trợ cấp từ Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon, cho biết