Hàng ngàn di dân của Oregon đang đương đầu với sự khó khăn kinh tế nghiêm trọng do hậu quả của bệnh dịch COVID-19, nhưng bị loại trừ khỏi những chương trình giúp đỡ công nhân.

Hơn 100 cộng sự cộng đồng ở Oregon đã ngồi lại với nhau hình thành Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon để giúp di dân của Oregon xoay sở đủ sống trong suốt khủng hoảng này.

Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon cung cấp khoản cứu trợ thảm họa tạm thời một lần cho người dân Oregon có nhu cầu về tài chính và những người bị loại khỏi chương trình bảo hiểm thất nghiệp liên bang do tình trạng nhập cư của họ.

Hãy hiểu về quỹ này và chung tay với chúng tôi hôm nay.

“Đói là một biểu hiện của tính cách không cân bằng đối với thực phẩm và những rào cản đối với công việc làm, giáo dục, nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Sự khủng hoảng này đã dạy chúng ta là với sự đầu tư công cộng đầy đủ, chúng ta sẽ giảm đi sự đói kém ở Oregon như khi tất cả những gia đình được biết tới. Đó là lý do tại sao Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon quan trọng.”

— Susannah Morgan, CEO của Oregon Food Bank