Để tìm hiểu thêm và đăng ký, vui lòng gọi số 1-888-274-7292, từ Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng – 6 giờ chiều.

Quỹ Nhà Ở

Tình trạng: Đang nhận đơn đăng ký

Quỹ Nhà Ở của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon sẽ hỗ trợ tối đa hai tháng tiền thuê nhà cho những người nhập cư vào Oregon bị mất nhà ở hoặc có nguy cơ bị trục xuất.

Đối tượng nào đủ điều kiện?

Quý vị đủ điều kiện đăng ký nếu:

 • Nhà ở của quý vị không ổn định hoặc quý vị có nguy cơ gặp phải tình trạng bất ổn về nhà ở
 • Quý vị có Số Định Danh Người Nộp Thuế Cá Nhân (ITIN) do Sở Thuế Vụ (IRS) cấp hoặc Số An Sinh Xã Hội (SSN)
 • Quý vị bị loại trừ khỏi các hệ thống hỗ trợ khác

Số tiền cứu trợ tài chính mà quý vị có thể nhận được sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quý vị.

Hãy nhớ rằng việc đăng ký hoàn toàn miễn phí. Nếu quý vị được ai đó yêu cầu thanh toán, đó là hành vi lừa đảo! Hãy báo cáo hành vi đó đến info@workerrelief.org


Quỹ Cứu Trợ

Tình trạng: Không nhận đơn đăng ký mới

Quỹ Cứu Trợ cung cấp tài chính cho những người dân Oregon bị mất tiền lương do COVID-19 và những người bị loại khỏi các chương trình khác của liên bang và tiểu bang do trạng thái nhập cư của họ.

Để đủ điều kiện, một cá nhân phải là Người nhập cư không có giấy tờ:

 • Từ 18 tuổi trở lên;
 • Một cư dân Oregon;
 • Một Công nhân Oregon trước hoặc vào ngày 1 tháng 2 năm 2020;
 • Một người nhập cư không có giấy tờ;
 • Mất tiền lương do đại dịch; và
 • Đang trải qua một khó khăn trên tài khoản của đại dịch.


Quỹ Hỗ Trợ Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu


Tình trạng: Đã đóng

Quỹ Hỗ Trợ Ứng Phó Biến Đổi Khí Hậu hỗ trợ tài chính cho những người làm nông nghiệp phải nghỉ làm vì khói hoặc nhiệt độ khắc nghiệt.

Đối tượng nào đủ điều kiện?

Quý vị đủ điều kiện đăng ký nếu:

 • Quý vị đã làm nông nghiệp tại Oregon từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 hoặc sau đó
  • Ngành nông nghiệp bao gồm trồng trọt, tạo cảnh quan, đánh bắt cá, trồng cây, chăn nuôi bò sữa, chăn nuôi gia súc, chế biến thực phẩm, giết thịt, chăm sóc vườn ươm, v.v.
 • Quý vị bị mất việc làm hoặc tiền lương do cháy rừng, khói hoặc nhiệt độ khắc nghiệt
 • Quý vị bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Để đủ tiêu chuẩn theo yêu cầu, khói hoặc nhiệt độ phải đạt đến một số mức rủi ro nhất định:

 • Nhiệt độ phải đạt đến 90 độ trở lên trong khu dân cư hoặc nơi làm việc.
 • HOẶC chỉ số chất lượng không khí (AQI) phải từ 150 trở lên. Nếu quý vị mắc một số bệnh trạng nhất định, AQI phải từ 100 trở lên.

Yêu Cầu Thông Tin:

Nếu quý vị đã nộp đơn xin bất kỳ trợ cấp nào của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon và nhận được thư hoặc tin nhắn văn bản yêu cầu cung cấp thêm thông tin, vui lòng gọi cho đường dây trợ giúp theo số 1-888-274-7292 để cung cấp thông tin. Đường dây trợ giúp hoạt động từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu. 

Những Điều hướng viên gần nơi bạn sống