Liên lạc với Điều hướng viên cộng đồng ngay hôm nay để xin cứu trợ tài chính tạm thời từ Quỹ cứu trợ công nhân Oregon!

Quỹ cung cấp cứu trợ thảm họa tạm thời cho người dân Oregon có nhu cầu tài chính và những người bị loại khỏi chương trình bảo hiểm thất nghiệp liên bang do tình trạng nhập cư của họ.

Để đủ điều kiện, một cá nhân phải là Người nhập cư không có giấy tờ:

  • Từ 18 tuổi trở lên;
  • Một cư dân Oregon;
  • Một Công nhân Oregon trước hoặc vào ngày 1 tháng 2 năm 2020;
  • Một người nhập cư không có giấy tờ;
  • Mất tiền lương do đại dịch; và
  • Đang trải qua một khó khăn trên tài khoản của đại dịch.

Gọi 1-888-274-7292 để đăng ký!

Giờ làm việc là 9:00 sáng – 6:00 tối. Từ thứ Hai đến thứ sáu.

Điều hướng viên sẽ giúp bạn điền vào một ứng dụng ngắn qua điện thoại và nếu bạn đủ điều kiện nhận hỗ trợ, OWRF sẽ cung cấp thanh toán qua thanh toán di động hoặc bằng ngân phiếu.

Những Điều hướng viên được liệt kê dưới đây về mặt địa lý nhưng tất cả họ đều sẵn sàng giúp bạn, bất kể bạn ở đâu tại Oregon.

Quan trọng! Bạn sẽ không được yêu cầu trả một khoản phí để nộp đơn cho Quỹ Cứu trợ Công nhân Oregon (OWRF). Coi chừng bọn lừa đảo!

Những Điều hướng viên gần nơi bạn sống:

Adelante Mujeres
English, Spanish 
https://www.adelantemujeres.org/
971-280-6800

Asian Pacific American Network of Oregon (APANO)
English, Mandarin, Vietnamese, Tagalog,
Cantonese, Tagalog, Khmer, Hmong
https://www.facebook.com/APANONews/
971-238 2186

503-693-4639

Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
Arabic, Cambodian, Burmese, Chin, Chinese, English, Farsi, Hmong, Karen, Lao, Mam, Nepali, Russian, Polish, Portuguese, Q’anjob’al, Somali, Spanish, Tagalog, Tibetan, Turkish, Vietnamese, Zomi, and many more.
https://www.facebook.com/OWRFIRCO/
971-271-6525

LatinoNetwork
English, Spanish
https://www.latnet.org/
503-283-6881

Pueblo Unido
English, Spanish
https://www.pueblounidopdx.org/
503-360-0324

Virginia Garcia Memorial Health Center
English, Spanish
https://virginiagarcia.org/
503-214-1674
Voz Workers’ Rights Education Project
English, Spanish 
https://portlandvoz.org/
503-233-6787
ext. 1003

 
541-265-6216

Lower Columbia Hispanic Council
English, Spanish
https://lchispaniccouncil.org/en/home/
503-325-4547
Centro de Servicios Para Campesinos (PCUN)
English, Spanish 
https://pcun.org/
503-308-8479

Centro Latino Americano
English, Spanish
https://www.facebook.com/ElCentroLatinoamericano/
541-687-2667

Mano a Mano Family Center
English, Spanish
https://www.facebook.com/manoamanofc/
503-877-2521

Unidos Bridging Community
English, Spanish
https://www.unidosyamhillcounty.org/
971-261-0817

Virginia Garcia Memorial Health Center
English, Spanish
https://virginiagarcia.org/
503-214-1674
EUVALCREE
English, Spanish, Mam (Hermiston Office)
https://www.facebook.com/EUVALCREE-984032661607222/
Ontario Area 
541-889-3189, 541-709-4505, 541-709-4616
541-709-4510, 541-709-4163

Hermiston Area
541-567-1185, 541-970-4603
541-970-4629, 541-970-4614

Oregon Human Development Corporation
English, Spanish
https://www.ohdc.org/
 1-855-215-6158
ext.1
Latino Community Association
English, Spanish 
https://latinocommunityassociation.org
541-382-4366

Oregon Human Development Corporation
English, Spanish
https://www.ohdc.org/
 1-855-215-6158
ext.1
The Next Door, Inc
English, Spanish 
https://nextdoorinc.org/
541-436-0334
Unete. Center for Farm Worker Advocacy
English, Spanish 
http://www.uneteoregon.org
541-245-1625