Cứu trợ cho các doanh nghiệp Oregon!

[Trong hộp] Quỹ Doanh nghiệp Nhỏ cung cấp cứu trợ một lần cho Oregon các doanh nghiệp đã bị loại khỏi các chương trình hỗ trợ cứu trợ liên bang như Chương trình Bảo vệ Phiếu lương do tình trạng nhập cư của chủ sở hữu.

hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình nộp đơn xin các phúc lợi từ các nguồn thông thường.

Hãy gọi số 1-888-274-7292 Thứ Hai – Thứ Sáu từ 9:00 sáng – 6:00 chiều để nộp đơn xin lên Quỹ Doanh Nghiệp Nhỏ. 

Để đủ điều kiện, một doanh nghiệp phải: 

– Thuộc sở hữu của chủ sở hữu ITIN hoặc tương tự 

– Là một doanh nghiệp hoạt động tại Oregon 

– Vì lợi nhuận 

– Đã bị loại khỏi Chương Trình Bảo Vệ Tiền Lương của liên bang hoặc bị ảnh hưởng trong quá trình nộp đơn xin các phúc lợi từ các nguồn thông thường

– Là doanh nghiệp bị sụt giảm doanh thu kể từ ngày hoặc phải chịu tác động xấu từ đại dịch Covid hoặc các lệnh về y tế công cộng liên quan 

– Vẫn hoạt động và có kế hoạch duy trì hoạt động

Nếu bạn không chắc chắn về tính đủ điều kiện của mình, chúng tôi khuyến khích bạn vui lòng gọi 1 (888) 274-7292 để xác nhận tính đủ điều kiện của bạn. 

Tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của doanh nghiệp bạn, bạn có thể đủ điều kiện. Các ứng dụng được xử lý trên cơ sở cuốn chiếu. Hãy theo dõi ngày ra mắt Sắp có!

Các ứng dụng được xử lý trên cơ sở cuốn chiếu. Hãy theo dõi ngày ra mắt Sắp có! [Ở dưới tab Câu hỏi thường gặp> “Quỹ Doanh nghiệp Nhỏ”] tại https://workerrelief.org/