Liên Minh Cứu Trợ Người Lao Động Oregon là một mạng lưới toàn tiểu bang bao gồm các tổ chức trong cộng đồng cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người nhập cư và người tị nạn ở Oregon và xây dựng các hệ thống hỗ trợ vì sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người.

Hơn 100 tổ chức trên toàn tiểu bang đã tham gia tiếp cận và sàng lọc đơn đăng ký cùng với Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon. Bằng cách phân phối trực tiếp khoản trợ cấp, họ có thể xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy và tiếp cận hiệu quả các thành viên cộng đồng bị loại trừ khỏi các chương trình hỗ trợ khác. Thông qua công việc của mình, các nhóm điều hướng đã mở rộng năng lực, tăng cường các mối quan hệ và thúc đẩy tính kết nối cộng đồng. Trong thời kỳ khủng hoảng và thịnh vượng, người dân Oregon được hưởng lợi từ mối liên kết bền chặt giữa những người hàng xóm. Được thiết kế và thực hiện bởi cộng đồng và vì cộng đồng, Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trên toàn tiểu bang, đồng thời tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng trong tương lai. Chìa khóa để thành công của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon là thúc đẩy mối quan hệ đối tác liên minh sâu sắc, sử dụng thiết kế do cộng đồng quản lý, xây dựng và chia sẻ chuyên môn công nghệ nội bộ mạnh mẽ. Khi kết hợp với nhau, những yếu tố này sẽ giúp chúng ta chuyển đổi nguồn lực, giải quyết các tác động của luật nhập cư khiến người nhập cư luôn gặp tình trạng bấp bênh về pháp lý, và định hình lại các hệ thống tài chính khiến mọi người không thể tích lũy của cải.

Những con số thực tế

 • Cứ 10 trẻ em Oregon thì có một trẻ sống với một thành viên gia đình không có giấy tờ.1
 • Những di dân đóng góp to lớn trong sự tráng kiện của nền kinh tế Oregon.
  • Cứ 8 công nhân thì có một người di dân ở Oregon làm nên một sự chia sẻ lực lượng lao động kỹ nghệ của tiểu bang.2 
  • Những người Oregon không có giấy tờ hợp lệ trả khoảng 81 triệu thuế cho tiểu bang và địa phương hàng năm.3 
  • 13 % lực lượng lao động tại Oregon là di dân.4
  • Năm 2015, hơn 28,000 chủ nhân doanh nghiệp di dân điều hành $470.6 triệu trong doanh thu.
  • Năm 2014, các gia đình di dân đóng $2,7 tỷ tiền thuế liên bang và tiểu bang.

Dưới đây là những điểm nổi bật về thành tựu của chúng ta trong năm 2022:

 • Gần 77,607 người dân Oregon đã nhận được trợ cấp tài chính thông qua một hoặc nhiều chương trình của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon.
 • Tổng số tiền đã phân phối của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon kể từ tháng 5 năm 2020: $136.2 triệu đã được phân bổ
 • Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon đã trợ cấp tài chính cho mỗi quận của Oregon. 

Quỹ Cách Ly Kiểm Dịch đã cung cấp khoản trợ cấp tạm thời lên tới $1,290 cho những người làm nông nghiệp phải cách ly vì bị nhiễm COVID-19. Quỹ này cung cấp $14.5 triệu cho hơn 11,000 người lao động tại Oregon. Quỹ Cách Ly Kiểm Dịch được đóng lại vào năm 2022.

Các doanh nghiệp nhỏ là xương sống của nền kinh tế Oregon và những doanh nghiệp do người nhập cư làm chủ tạo ra công ăn việc làm và đóng góp đáng kể cho nền kinh tế địa phương. Các hạn chế do COVID-19 và những thay đổi kinh tế đột ngột khiến các doanh nghiệp nhỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định hướng đi và các chương trình trợ cấp sẽ giúp các doanh nghiệp khác tồn tại lâu hơn những doanh nghiệp của người nhập cư bị bỏ lại phía sau. Quỹ Doanh Nghiệp Nhỏ đã tạo ra sự khác biệt đáng kể bằng cách phân bổ $11,7 triệu cho 993 doanh nghiệp của người nhập cư trên toàn tiểu bang trước khi kết thúc vào tháng 9 năm 2022.

Hơn 100 cộng sự cộng đồng của Oregon đến với nhau để hình thành Quỹ Trợ Giúp Công Nhân Oregon để giúp di dân xoay sở trong khủng hoảng này.
Vui lòng xem sự hợp tác và ủng hộ toàn diện.

1 https://www.ocpp.org/2020/04/06/oregon-immigrant-workers-excluded-federal/
2 https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/immigrants-oregon
3 https://www.ocpp.org/2017/04/17/undocumented-workers-pay-taxes/
4 https://www.migrationpolicy.org/data/state-profiles/state/workforce/OR