Nếu quý vị có thắc mắc về việc đăng ký, hãy gọi số 1-888-274-7292 để biết thêm thông tin.

Giờ làm việc là từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ Thứ Hai đến hết Thứ Sáu.

Không giống như những người khác bị mất việc làm do COVID-19, nhiều người nhập cư đã bị loại khỏi mọi chương trình trợ cấp của liên bang, trợ cấp thất nghiệp và các chương trình mạng lưới an toàn khác, mặc dù họ đã đóng hàng tỷ đô la tiền thuế cho địa phương, tiểu bang và liên bang hàng năm.

Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon hỗ trợ những người nhập cư không có giấy tờ trên toàn tiểu bang đã bị loại khỏi các chương trình trợ cấp do COVID nhưng vẫn tiếp tục gặp khó khăn trong một nền kinh tế khó lường khi họ đối mặt với những tác động kinh tế bất ổn.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về tác động tích cực của Quỹ Cứu Trợ Người Lao Động Oregon bằng cách đọc báo cáo Narrowing The Gap (Rút Ngắn Khoảng Cách) của chúng tôi.

Khi nhiệt độ khắc nghiệt và cháy rừng trở nên phổ biến hơn ở Oregon thì những người làm nông nghiệp buộc phải lựa chọn giữa làm việc trong điều kiện nguy hiểm hay mất tiền lương.

Nhiệt độ khắc nghiệt có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng, say nắng, gia tăng nguy cơ chấn thương và thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng. Hít phải không khí nhiễm khói có thể gây khó thở, mắc bệnh phổi và tim và có thể gây tử vong sớm.

Do điều kiện làm việc, người làm nông nghiệp dễ bị tổn thương hơn những người lao động khác do khói và nhiệt độ khắc nghiệt. Nhiều người làm nông nghiệp không được phép nghỉ làm và bắt buộc phải làm việc ngay cả trong điều kiện không an toàn.

Không ai phải lựa chọn giữa tiền lương hoặc sự an toàn của bản thân. Với khoản trợ cấp này, chúng ta sẽ bảo vệ được những người lao động phải đối mặt với nhiều rủi ro nhất từ khủng hoảng khí hậu.