Tulong para sa mga negosyo sa Oregon!

Ang Small Enterprise Fund ay nagbibigay ng tulong sa mga negosyo sa Oregon na hindi nakakuha ng tulong mula sa federal relief assistance programs, kagaya ng Paycheck Protection Program dahil sa immigration status ng may-ari ng negosyo.

Tumawag sa 1 (888) 274-7292 ngayon upang kumpirmahin kung kwalipikadong ka at kung pwede kang mag-aplay sa Small Enterprise Fund.

Para maging kwalipikado, ang negosyo ay dapat na:

  • Ang may ari ng negosyo ay mayroon ng ITIN o katulad nito
  • Negosyo na nagpapatakbo sa Oregon
  • Pang may kita o pansariling tubo 
  • Hindi nakatanggap ng tulong mula sa Federal government katulad ng sa Paycheck Protection Program
  • Negosyo na bumaba ang kita mula noong Pebrero 1, 2020 dahil sa mga epekto ng COVID-19
  • Tumatakbo pa at walang planong tumigil ang negosyo

Kung hindi ka sigurado kung pwede kang mag-aplay, hinihikayat ka namin na kumpirmahin at tumawag sa 1 (888) 274-7292. Depende sa sitwasyon ng negosyo mo, baka maging kwalipikado ka. 

Tumatanggap ng mga aplikasyon sa rolling basis (walang deadline o due date, depende sa pagkaroon ng pondo). Abangan ang petsa ng paglulunsad!