Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong aplikasyon, tumawag sa 1-888-274-7292 para sa karagdagang impormasyon.

Ang mga oras ng pagtatrabaho ay mula 9 a.m. – 6 p.m. Lunes hanggang Biyernes.

Hindi tulad ng iba na nawalan ng trabaho bilang resulta ng COVID-19, maraming imigrante ang hindi kasama sa anumang pederal na tulong, kawalan ng trabaho, at iba pang programang pangkaligtasan, sa kabila ng pagbabayad ng bilyun-bilyong dolyar sa lokal, estado at pederal na buwis taun-taon.

Ang Pondong Tulong sa Manggagawa ng Oregon ay sumusuporta sa mga walang dokumentong imigrante sa buong estado na hindi kasama sa mga programa sa pagtulong para sa COVID ngunit patuloy na lumalaban sa isang hindi matantiyang ekonomiya kung saan nahaharap sila sa mga hindi pantay na epekto ng ekonomiya.

Maaari kang matuto pa tungkol sa positibong epekto ng Tulong sa Manggagawa ng Oregon sa pamamagitan ng pagbabasa ng aming ulat na Narrowing The Gap (Pagpapaliit Sa Agwat).

Habang nagiging mas karaniwan sa Oregon ang matinding init at napakalaking sunog, napipilitang pumili ang mga manggagawang nasa agrikultura sa pagitan ng pagtatrabaho sa mga mapanganib na kondisyon o pagkawala ng suweldo.

Maaaring humantong ang matinding init sa heat exhaustion, heat stroke, pagdami ng pinsala at maaaring maging banta sa buhay. Ang paglanghap ng maruming hangin na may usok ay maaaring magdulot ng kahirapan sa paghinga, sakit sa baga at puso at naiugnay sa maagang kamatayan.

Dahil sa kanilang mga kondisyon sa pagtatrabaho, ang mga manggagawang nasa agrikultura ay mas mahina kaysa sa ibang manggagawa sa matinding init at usok ng napakalaking apoy. Maraming manggagawang nasa agrikultura ang hindi kayang lumiban ng isang araw ng trabaho at pakiramdam na parang napipilitang magtrabaho kahit sa hindi ligtas na mga kondisyon.

Walang sinuman ang dapat na pumili sa pagitan ng isang suweldo o ng kanilang kaligtasan. Gamit ang pondong ito, pinoprotektahan natin ang mga manggagawang nahaharap sa pinakamalaking panganib mula sa krisis sa klima.