Libo-libong imigranteng taga Oregon ang humaharap ngayon sa matinding kahirapan pang ekonomiya dulot ng pandaigdigang krisis sa Covid 19.  Ang mga ito ay sinadyang hindi isinama sa Workers Relief Program ng Estado dahilan sa kanilang immigration status. 

Dahil dito, mahigit sa isang daang Oregon Community Partners ang nagsama-sama para buuin ang Oregon Workers Relief Fund (OWRF)  upang matulungan ang mga imigranteng taga Oregon na patuloy na pinababayaan ng Estado sa gitna ng matinding krisis.

Ang OWRF ay namamahagi ng ayudang pinansiyal sa mga imigranteng nawalan ng trabaho nang dahil sa Covid-19 at hindi makakuha ng Federal Stimulus dahil sa kanilang immigration status. Ang mga imigrannteng ito ay nakakaranas ng kagutuman, kawalan ng matitirhan, kawalan ng pambayad sa inuupahang bahay at iba pa.

Panahon na upang tayo ay magtulungan at gawin nating matatag, malusog at buo ang ating komunidad.  Ang pandemiang ito ay nagpapakita na ang ating kalusugan at kagalingan ay konektado sa kalusugan at kagalingan ng iba.

Alamin ang karagdagang detalye tungkol sa pondo at samahan niyo kami.

“Ayon kay Susannah Morgan, CEO ng Oregon Food Bank, “Ang kagutuman ay sintomas ng hindi pantay na pagbabahagi ng masaganang hapag, at ito ay hadlang sa pagkakaroon ng hanapbuhay, edukasyon, pabahay at programang pangkalusugan.  Ang aral na itinuturo ng krisis na ito ay…kung may sapat lamang na pamumuhunan para sa publiko, maiiwasan natin ang kagutuman dito sa Oregon, basta magkasama ang lahat ng mga pamilya. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang kampanyang OWRF”.

— Susannah Morgan, CEO ng Oregon Food Bank